Ogłoszenie o zamówieniu "DOSTAWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH"